Groen

Voor natuur & milieu

 

Speerpunten:

  • behouden én beschermen van onze landschappelijke en cultuurhistorische waarden; het zijn onze kroonjuwelen.
  • geen verdere aantasting van landelijk gebied, dus inbreiden in plaats van uitbreiden.
  • niet meer asfalt en geen nieuwe fietsverbindingen dwars door belangrijk weidevogel- en NNN gebied in het Heilooër Die en de Neggen.
  • herstellen en waar nodig aanleggen van ecologische verbindings-zones om de biodiversiteit te bevorderen.
  • in bepaalde groengebieden minder intensief beheer ten behoeve van de natuurlijke lokale flora, fauna en biodiversiteit.
  • meer bomen, struiken en met name meer bij-en vlinder- vriendelijke planten, minder gras en bomenkap ten behoeve van biodiversiteit en waterberging.
  • actief bomenbeleid en invoering van een verplichte kapvergunning
  • tegengaan van het gebruik van milieu-onvriendelijke bestrijdingsmiddelen.
  • aanleggen en beschermen van groene corridors als verbindingen tussen het groen in Heiloo én met de omringende natuur (bijenlint).

 

terug