Bestuur Gemeentebelangen Heiloo

Gemeentebelangen Heiloo is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In juni 2018 is het bestuur van de vereniging gesplitst; twee van de vier bestuursleden waaronder de voorzitter, de fractie en 15 van de op dat moment 20 leden hebben zich gedistantieerd van de twee andere bestuursleden -de secretaris en de penningmeester- en 5 leden. Meer hierover kunt u hier lezen.

 

Het door de fractie en merendeel van de leden gesteunde bestuur bestaat sindsdien uit: