Circulaire Economie

Minder consumeren, meer repareren en maximaal hergebruiken 

 

Bij circulaire economie denken velen aan hergebruik, maar dat is maar één facet van de circulaire economie en niet eens het belangrijkste. In volgorde van impact omvat een circulaire economie het volgende waarbij het stoppen van de overconsumptie het meeste bijdraagt:


        1. Stop overconsumptie
        2. Heroverweeg consumptie
        3. Verminder materiaalgebruik
        4. Hergebruik
        5. Reparatie
        6. Opknappen
        7. Reviseren
        8. Herbestemmen
        9. Recycle
       10. Energie terugwinnen uit verbranding

 

Dit concept van circulaire economie zou volgens Gemeentebelangen Heiloo ook door de gemeente Heiloo veel breder toegepast en uitgedragen moeten worden. Projecten en initiatieven zouden standaard getoetst moeten worden op hun bijdrage aan de circulaire economie.


Om de overconsumptie tegen te gaan en om het materiaal- en grondstoffenverbruik te verminderen is Gemeentebelangen Heiloo groot voorstander van “delen”. Het gaat niet meer zozeer om het bezit, maar om het gebruik. En af en toe gebruik maken van iets is bovendien veel goedkoper dan het bezitten. Zo geeft meer delen de Heilooërs met een smalle beurs ook meer (financiële) mogelijkheden. 


In dit kader wil Gemeentebelangen Heiloo de komende jaren het autodelen in Heiloo stimuleren en faciliteren. Ìn de grote steden heeft dit fenomeen inmiddels een grote vlucht genomen. Bijkomend voordeel is dat het de parkeerdruk vermindert én parkeerplaatsen meer ruimte bieden voor groen.


Natuurlijk wil Gemeentebelangen Heiloo extra ruimte blijven bieden aan duurzaam ondernemen.
Dat betekent extra ruimte voor ondernemers die zich richten op het repareren, renoveren, reviseren en recyclen van apparaten en materialen. Initiatieven als Repair Cafés en kringloopwinkels verdienen een volwaardige plek in de lokale economie. Dat betekent ook extra ruimte voor ondernemers en initiatieven die zich richten op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie, zoals innovatieve verwarmingsen installatiebedrijven, Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo.


Tot slot, jong geleerd is oud gedaan. Gemeentebelangen Heiloo wil graag met de Jongerenraad en de scholen projecten opzetten om het abstracte concept “circulaire economie” een praktische, concrete en toekomstvaste inhoud te geven. De jeugd heeft immers de toekomst!

 

terug