Over Gemeentebelangen Heiloo

 

Gemeentebelangen Heiloo is gestart in juni 2017. Een kleine initiatiefgroep van vier Heilooërs, leden van de SP, de Partij van de Dieren en 50Plus, vond dat het hoog tijd was voor een fris, nieuw en vóóral sociaal, groen en duurzaam geluid. Mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 

Op 14 december 2017 is het initiatief formeel omgezet in een politieke partij: Gemeentebelangen Heiloo. Hiertoe is, zoals dat wettelijk is voorgeschreven, een vereniging opgericht. De uitgangspunten en standpunten van de partij zijn vastgelegd in een beginselverklaring.  Het doel van de vereniging, de organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van bestuur en leden staan beschreven in de statuten van de vereniging. Beide kunt u hieronder downloaden.

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde Gemeentebelangen Heiloo 1097 stemmen, voldoende voor twee raadszetels. Deze raadszetels zijn gegaan naar Peter Rood (608 stemmen) en Edith de Jong (231 stemmen).

Volgens de gemeentelijke richtlijnen geven twee raadszetels een partij de mogelijkheid om maximaal drie commissieleden, zijnde niet raadsleden, te benoemen. Tezamen doen zij hun uiterste best om zo veel mogelijk van het verkiezingsprogramma te realiseren.  

 

Beginselverklaring Gemeentebelangen Heiloo
Statuten Gemeentebelangen Heiloo