Over Gemeentebelangen Heiloo

 

Gemeentebelangen Heiloo is gestart in juni 2017. Een kleine initiatiefgroep van vier Heilooërs, leden van de SP, de Partij van de Dieren en 50Plus, vond dat het hoog tijd was voor een fris, nieuw en vóóral sociaal, groen en duurzaam geluid. Mede met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.

 

Op 14 december 2017 is het initiatief formeel omgezet in een politieke partij: Gemeentebelangen Heiloo. Hiertoe is, zoals dat wettelijk is voorgeschreven, een vereniging opgericht. De uitgangspunten en standpunten van de partij zijn vastgelegd in een beginselverklaring.  Het doel van de vereniging, de organisatie alsmede de taken en bevoegdheden van bestuur en leden staan beschreven in de statuten van de vereniging. 

 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen behaalde Gemeentebelangen Heiloo 1097 stemmen, voldoende voor twee raadszetels. Deze raadszetels zijn gegaan naar Peter Rood (608 stemmen) en Edith de Jong (231 stemmen).

 

Na het overlijden van Willem Gomes, raadslid voor de NCPN Heiloo (663 stemmen), zijn de fracties van Gemeentebelangen Heiloo en de NCPN Heiloo op 1 november 2018 samen gegaan onder de naam Gemeentebelangen Heiloo. Vanaf deze datum maakt Bas van Beusekom ook deel uit van de fractie. Waarom besloten is tot deze samenwerking kunt u hier lezen in het persbericht dat beide partijen hierover hebben uitgebracht. 

 

Dankzij deze samenwerking is Gemeentebelangen Heiloo met 1979 stemmen de tweede grootste partij van Heiloo en de grootste oppositiepartij met een fractie die haar uiterste best doet voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo.