Welkom bij Gemeentebelangen Heiloo!

 

Gemeentebelangen Heiloo is een onafhankelijke, lokale partij die zich inzet voor een prettige en gezonde leefomgeving voor mens én dier.

Daarbij laten wij ons niet leiden door verkeerde beslissingen uit het verleden, gevestigde belangen, politieke ideologieën, religieuze overtuigingen of de landelijke partijpolitiek. 

Gemeentebelangen Heiloo richt zich met een open blik en een gezond verstand op de toekomst en de grote uitdagingen waarvoor Heiloo staat, zoals de toenemende druk op de zorg, de woningmarkt en het milieu, de overstap naar hernieuwbare energie en de aanpassingen aan het veranderende klimaat plus de achteruitgang van de natuur en de biodiversiteit. 

Grote uitdagingen waaraan wij lokaal ons steentje willen bijdragen. Dat vergt een duidelijke visie en een open, transparante politiek. Een politiek waarin ruimte is voor daadwerkelijke inspraak en iedere mening gehoord kan worden. Want wij zullen de grote uitdagingen waarvoor Heiloo staat samen het hoofd moeten bieden.  

Gemeentebelangen Heiloo wil dat doen onder het motto:   

 

sociaal, groen en duurzaam Heiloo.

 

Klik hier voor de Beginselverklaring van Gemeentebelangen Heiloo

 

 

 

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op hier door EconomiaNL  geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen etc., berusten bij EconomiaNL, tenzij anders is aangegeven.

2. Het is u niet toegestaan (delen van) teksten van deze website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van EconomiaNL of rechthebbenden hebt verkregen. U mag informatie op deze website wel opslaan of afdrukken voor persoonlijk gebruik.

Voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo!