Gemeentebelangen Heiloo

Welkom bij Gemeentebelangen Heiloo!

 

Waarom een nieuwe lokale partij?

Omdat het de hoogste tijd is voor een fris, nieuw, onafhankelijk, lokaal geluid!

Gemeentebelangen Heiloo richt zich met een open blik en gezond verstand op de toekomst, is voor transparante politiek en voor daadwerkelijke inspraak.

De overheid vraagt steeds meer van de burgers in onze huidige 'participatiemaatschappij'. Maar burgers krijgen niet evenredig meer invloed op, en zeggenschap over het overheidsbeleid.

Te vaak blijkt inspraak een wassen neus en trekt de overheid haar eigen plan. Gemeentebelangen Heiloo wil de burger een stem geven zodat de burger daadwerkelijk mee bepaalt en niet alleen mee betaalt!

 

Voor wie zet Gemeentebelangen Heiloo zich in?

Gemeentebelangen Heiloo is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van de inwoners van Heiloo, mens en dier. Daarbij laat Gemeentebelangen Heiloo zich niet leiden door verkeerde beslissingen uit het verleden, gevestigde belangen, (landelijke) politieke ideologieën of religieuze overtuigingen.

Gemeentebelangen Heiloo staat voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo. 

 

Klik hier voor de Beginselverklaring van Gemeentebelangen Heiloo

 

 

 

1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten op hier door EconomiaNL  geplaatste teksten, foto's, afbeeldingen etc., berusten bij EconomiaNL, tenzij anders is aangegeven.

2. Het is u niet toegestaan (delen van) teksten van deze website te bewerken, te kopiëren en/of op enige wijze aan derden ter beschikking te stellen, tenzij u hiervoor schriftelijk toestemming van EconomiaNL of rechthebbenden hebt verkregen. U mag informatie op deze website wel opslaan of afdrukken voor persoonlijk gebruik.