Coalitie Akkoord VVD, CDA, D66, PvdA en HeilooLokaal;

Kluitjesvoetbal om een dooie mus

 

In de raadsvergadering van 19 januari 2021 heeft Gemeentebelangen Heiloo onderstaande reactie gegeven op het coalitie akkoord van VVD, CDA, D66, PvdA  en Heiloo Lokaal:

 

Kluitjesvoetbal om een dooie mus

Voor ons ligt een coalitiedocument waarvan –zo staat er letterlijk op de eerste pagina - de kern het coalitieakkoord van 2018 is, met wat aanpassingen en toevoegingen.

In 2018 waren Gemeentebelangen Heiloo, D66 , PvdA en Heiloo Lokaal fel tegen ditzelfde akkoord én tegen de manier waarop het tot stand was gekomen; in achterkamertjes, met spreekverboden en zonder enige inbreng van de oppositie. In mei dat jaar legden deze oppositiepartijen een  stevige gezamenlijke verklaring tegen deze gang van zaken af in de raad.  

Nu ligt er een vrijwel identiek coalitieakkoord. Weer voorgekookt in achterkamertjes, met spreekverboden en zonder inbreng van de oppositie. Dankzij de 180 graden draai die D66, PvdA en HeilooLokaal hebben gemaakt.

Kent u de webblog van D66: Duidelijkheid gevraagd, zonder gedraai ? Of : op 2 november de coalitie laten vallen vanwege bezwaar tegen 1,7 mln, extra voor de Aansluiting A9 en een paar weken later als coalitie instemmen met dezelfde kostenverhoging? En nog zo eentje uit 2015; de motie 8,5 miljoen en geen cent meer? Of de advertentie van D66 in de Uitkijkpost; wij zijn tegen de Aansluiting A9? Puur kiezersbedrog.  Hoe geloofwaardig zijn deze partijen nog?

Feitelijk gaat het net als bij het oude akkoord om het doordrukken van de Aansluiting A9 plus de bouw van te veel te dure woningen die nodig blijken voor de financiering ervan. En die aanpassingen en toevoegingen? Daarvoor is geen geld en geen tijd. Dat is een dooie mus!

 

Gemeente financiën

Immers, in 2011 heeft de gemeente Heiloo 12 lopende leningen voor onder meer grondaankopen en de aansluiting A9 samengevoegd tot 1 grote lening van 49,2 miljoen. Deze loopt nu nog 40 jaar door tot en met 2061. 2061!!! Op die lening wordt pas in 2027 voor het eerst afgelost. Dat betekent dat Heiloo daarna nog 35 jaar lang, elk jaar 1,4 miljoen aan rente en aflossing moet betalen.  Helaas heeft de gemeente Heiloo maar een spaarpotje- de algemene reserve - van 9 miljoen.  Dat is in nog geen 10 jaar leeg; dus moet die 1,4 miljoen voor het overgrote deel  uit de jaarlijkse inkomsten van de gemeente worden betaald.  Helaas, dat zal echt niet lukken!  Want Heiloo houdt namelijk helemaal niets over van haar inkomsten. Sterker nog,  in 2017 en alle jaren erna heeft Heiloo jaarlijks bijna 1 miljoen meer uitgegeven dan ze ontvangen heeft!

En dat is de huidige situatie, de situatie zónder dat er wordt afgelost op de 49 miljoen. Maar óók zonder dat er geld is gereserveerd voor de ambities en wensen die op pagina 3 van voorliggend akkoord staan. De controller van Heiloo heeft ons 26 november duidelijk voorgerekend dat Heiloo bij uitvoering van alle aanvullingen en wensen vanaf 2024 elk jaar miljoenen tekort komt op de exploitatie!  Waar denkt deze coalitie de ruim 13 miljoen euro voor al haar ambities en wensen  in 2021 t/m 2025 mee te kunnen financieren?!   Als we nu al jaarlijks bijna 1 miljoen tekort komen? Hoe houden we de voorzieningen in stand en de OZB beperkt? Dit akkoord is een road map naar een artikel 12 gemeente!

GBH laat zich er niet inluizen met een dooie mus ! GBH is tegen de Aansluiting A9. Onze kiezers zijn tegen de Aansluiting A9. Ongeacht de kosten. Puur omdat dit project haaks staat op  onze grondbeginselen:  Sociaal, Groen en Duurzaam.

 

Sociaal

Juist omdat de aansluiting steeds duurder wordt moeten er veel meer en veel duurdere huizen worden gebouwd. De gemeente heeft simpelweg meer inkomsten nodig. GBH wil de miljoenen euro's voor een aansluiting inzetten voor meer sociale woningbouw, voorzieningen en groen!

Wij vinden het een grote misser dat deze coalitie niet ingrijpt in het project Zandzoom. Van  de ruim 1300 woningen bestaat nu nog maar 20% uit sociale bouw (Categorie 1 en 2). Daar grijpt de coalitie niet in!

Het Vlekkenplan voor inbreilocaties, die wel voor sociale bouw in aanmerking komen, is een plan dat waarop expliciet door GBH is aangedrongen in de cie OR van oktober 2020 en niet een idee van de coalitie! En het was GBH die al in oktober 2018 een motie heeft ingediend tegen woningspeculatie en voor zelfbewoning! En samenspel met de burger?

Hoeveel burgers zijn betrokken en hebben hun inbreng kunnen hebben op dit akkoord?  Zelfs de oppositie is gepasseerd!

 

Groen

Hoe groen is het om, als je “de gevolgen voor natuur landschap en omwonenden” wil beperken, de aansluiting A9 dwars door cultuurhistorisch belangrijk stukje Oer IJ en belangrijk weidenvogel- en NNN-gebied wil aanleggen?

Hoe groen is het als je juist in de door de provincie als Bijzonder Provinciaal Landschap aangewezen gebieden gewoon op de oude voet doorgaat met het daarin aanleggen van infrastructuur en het bouwen van woningen? 

Als je een windmolen wil aanleggen, uitgerekend in 1 van de 2 piepkleine eco-zones in de Boekelermeer?

Als je welwillende vrijwilligers in blijft zetten, maar geen ecologisch deskundige wil aanstellen om de biodiversiteit vanaf de basis goed te borgen? De ecozones in Boekelermeer, Zuiderloo en Zandzoom blijken telkens een sluitpost van de projecten en functioneren totoaal niet!  

En geen woord over natuurinclusief bouwen!

 

Duurzaam

Hoe duurzaam is het als je extra automobiliteit en dus uitstoot bevordert met een Aansluiting A9 terwijl je wil inzetten op CO2 reductie en op Openbaar vervoer en de fiets?

En waar waren deze coalitiepartijen toen er in 2020 een visie kon worden gegeven op de concept luchtvaartnota over de uitbreiding van Schiphol? GBH heeft als enige partij in Heiloo een eigen zienswijze op deze nota ingediend !

Hoe duurzaam is het als je de woningbouw in Zandzoom niet aangrijpt om circulair te gaan bouwen? En een wethouder benoemd uit D66 Alkmaar, een stad die de duurzaamheidseisen voor de woningbouw onlangs heeft laten vallen?

Al met al is dit een Hans Klok akkoord met teveel open eindjes en PM-posten, zonder concreet

benoemde resultaten en bijbehorende tijdlijnen.

Bij “wat willen we bereiken” staat eigenlijk overal alleen maar “wat willen we doen”. Het is meer een

handleiding voor een bezigheidscursus!

 

Gemeentebelangen Heiloo was al de grootste oppositiepartij van Heiloo en is nu de enige echte oppositiepartij.  Een lokale oppositiepartij die zijn oren niet laat hangen naar partijgenoten in de provincie. Van ons geen gedoogsteun zoals Heiloo2000 heeft toegezegd tegen -niets meer en niets minder- haar eigen oude coalitieakkoord.  

Van Gemeentebelangen Heiloo wel een stevige oppositie tegen dit kluitjesvoetbal om een dooie mus!

 

 

 

©  Fractie Gemeentebelangen Heiloo: Bas van Beusekom, Edith de Jong, Peter Rood

 

naar homepage