Wat zijn de standpunten van Gemeentebelangen Heiloo?

 

Uitgangspunten voor het bepalen van onze standpunten zijn respect voor mens, natuur en milieu alsmede  zorg voor onze omgeving, waarbij wij welzijn boven welvaart stellen.

 

Sociaal, Sport & Cultuur

 • Geld voor de zorg moet aan de zorg worden besteed; zorgbudgetten oormerken
 • Woonvisie : de actuele lokale woonbehoefte is bepalend voor nieuwbouw  
 • Voorzieningen op peil; een bloeiend cultureel- en verenigingsleven voor een vitale samenleving  
 • Extra impuls voor sport en cultuur; fysieke en mentale gezondheid verhogen welzijn

 

Openbare Ruimte

 • Behoud landschappelijke en natuurhistorische waarden
 • Inbreiden en niet uitbreiden; geen verdere aantasting van de groene ruimte
 • Groenbeleid; ecologisch verantwoord, samenhangend en consistent beleid voor meer biodiversiteit  
 • Duurzaam; stimuleer overstap naar energie zuinig én minder gebruik fossiele energie

 

Bestuur en Economie

 • Transparantie; open, tijdige en juiste informatievoorziening tussen burgers en bestuur  
 • Inspraak; actieve en constructieve samenwerking met betrokkenen
 • Gezonde financiën; reserves niet uitputten, niet klaplopen op toekomstige generaties
 • Stop verlieslatende projecten; ons belastinggeld moet zorgvuldig en verantwoord besteed worden

 

 naar homepage

Voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo