Politieke Profielschets Burgemeester Heiloo

 

In de raadsvergadering van 20 januari 2021 heeft Gemeentebelangen Heiloo onderstaande reactie gegeven op de profielschets voor een nieuwe burgemeester voor Heiloo: 

 

Profielschets Burgemeester Heiloo

Medio december heeft Gemeentebelangen Heiloo bij de vertrouwenscommissie aangegeven de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Heiloo te "politiek" te vinden en bovendien erg uitvoeringsgericht en weinig beleidsmatig/strategisch. Politiek omdat het een vertaling is van het oude wensenlijstje van de coalitie; doorgaan met dure woningbouw in Zandzoom en Zuiderloo  en de Aansluiting A9. 

 

Daarbij mist Gemeentebelangen Heiloo cruciale thema's bij de in de profielschets vermelde strategische uitdagingen voor Heiloo : bestuurlijke zelfstandigheid en de veranderende rol van de gemeente. Ook vindt Gemeentebelangen Heiloo de profielschets haaks staan op de Toekomstvisie 2030 van Heiloo.

 

Behoud bestuurlijke zelfstandigheid van Heiloo
Als lokale partij ziet Gemeentebelangen Heiloo het behoud van bestuurlijke zelfstandigheid als één van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Dit behoud van bestuurlijke zelfstandigheid betekent niet dat er niet kan worden samengewerkt. Heiloo staat immers voor de opgave om de uitvoering efficiënt vorm te geven en dat vraagt samenwerking; met buurgemeenten en andere organisaties.

Met name de samenwerking en de positionering binnen de BUCH, de Regio Alkmaar, de MRA en de Omgevingsraad Schiphol zijn essentiële aandachtsgebieden. We verwachten van de burgemeester dat deze, vanuit visie en ervaring, in staat is de belangen van Heiloo te onderkennen en te bewaken. Vooral ook tegen te grote invloed van niet democratisch gekozen regionale en supra-regionale samenwerkingsverbanden en belangenorganisaties zoals het Economisch Forum Holland Boven Amsterdam, de Woningmakers, Bouwend Nederland en de LTO.

 

Veranderende rol van de gemeente
De rol van de gemeente verandert steeds meer van een regisserende naar een faciliterende rol.  Er is sprake van een toegenomen marktwerking, een terugtredende overheid en een overheveling van taken en bevoegdheden van het rijk naar de gemeenten. Dit gaat gepaard met een grotere rol en meer eigen initiatief en participatie van inwoners, ondernemers en instellingen.

De nieuwe rol van de gemeente gaat ook gepaard met een andere, participatieve en informatieve rol van het gemeentebestuur. Dit alles vraagt om een duidelijke regie vanuit een heldere gemeentelijke visie op deze onderwerpen; juist op het sociale domein en niet alleen de openbare ruimte.

Hier zien we een rol voor de burgemeester als facilitator die stuurt en ondersteunt door het organiseren van visie en richting, duidelijke kaders aangeeft en mensen aanspreekt op de realisatie van afspraken

 

Toekomstvisie 2030  

De profielschets sluit niet aan bij de Toekomstvisie 2030 van Heiloo. Zoals de profielschets zelf vermeld, vormen natuur, ruimte, bewustzijn en verbinding de belangrijkste waarden volgens de Toekomstvisie 2030 van Heiloo. Maar bij de uitdagingen voor Heiloo noemt de profielschets het bouwen van meer woningen, realiseren van Zandzoom en Zuiderloo, het opknappen van winkelcentrum 't Loo en de aansluiting A9. Dat laatste project verdeelt Heiloo en ook de coalitiepartijen zelf tot op het bot. Waarden en uitdagingen in de profielschets staan haaks op elkaar, want voor bouwen en een afslag wordt heel veel natuur en ruimte opgeofferd. 

 

Op deze punten schiet de profielschets tekort; Gemeentebelangen Heiloo kan zich er dan ook niet in vinden.

Tot slot, het is opmerkelijk hoeveel haast en druk de Provincie NH op Heiloo uitoefent om snel een wethouder en burgemeester te benoemen. 

Ach, eigenlijke hoeft Gemeentebelangen Heiloo er geen woorden meer aan vuil te maken; de profielschets ligt al bij de drukker.  

 

 

 

 

©  Fractie Gemeentebelangen Heiloo: Bas van Beusekom, Edith de Jong, Peter Rood

 

naar homepage