Duurzaam

Voor  een circulaire economie

 

Speerpunten: 

  • verrommeling van de openbare ruimte tegengaan door meer verzamelpunten, vaker inzamelen, voorkomen van zwerfafval en... gedragsverandering!
  • afval scheiden omdat het bijdraagt aan de bewustwording van ons verbruik en toch net iets meer oplevert dan niet scheiden.
  • CO2 uitstoot verminderen door het ontmoedigen van autogebruik en stimuleren van het gebruik van schoon openbaar vervoer en de fiets
  • geen Afslag A9 omdat deze leidt tot nog meer autogebruik, harder rijden en dus meer uitstoot van CO2 en fijnstof.
  • energietransitie door overstap van fossiele energie naar duurzame energie te stimuleren in nieuwbouw én oudbouw en te streven naar netto energie leverende initiatieven.
  • als aandeelhouder bij de Huisvuilcentrale Alkmaar aandringen op het ontwikkelen en gebruiken van innovatieve technieken voor afvalverwerking en hergebruik.
  • aansluiting zoeken bij de Statiegeld-alliantie van Recycling Netwerk Benelux om het aantal petflessen en blikjes in het zwerfvuil terug te brengen.

  

terug