Ecologisch Groenbeleid

Impuls geven aan verantwoord ecologisch Groenbeleid en Groenbeheer

 

Het Groenbeleid en Groenbeheer van Heiloo is uitbesteed aan de BUCH-werkorganisatie. De werkorganisatie heeft geen eigen vaste ecoloog in dienst. De medewerkers in het groenbeheer krijgen een basistraining op ecologisch gebied. Voor specifieke projecten wordt ecologische kennis ingehuurd. Externe ecologen voeren de vereiste flora-en fauna onderzoeken uit en doen aanbevelingen voor natuurcompensatie in de vorm van bijvoorbeeld het aanleggen van ecozones. Dat is niet alleen een tijdelijke inzet, maar is ook een versnipperde inzet; de samenhang en de continuïteit ontbreekt. Ecozones, eenmaal aangelegd, blijken niet of slecht te worden onderhouden. Het blijken geïsoleerde postzegels die onvoldoende functioneren als compensatie voor de opgeofferde natuur. De meerwaarde die een samenhangende en overall aanpak bieden, wordt zo onvoldoende benut. 

Gemeentebelangen Heiloo pleit al 4 jaar voor het borgen van de ecologische kennis binnen de werkorganisatie BUCH. Elke grote gemeente of stad heeft immers een eigen (stads)ecoloog. Juist nu de druk op het landelijk gebied zo groot is vanwege woningbouw en energieopwekking, en juist nu het klimaat vraagt om aanpassing van de bebouwde ruimte, is een overall visie op het gemeentelijke groen van groot belang. Een geïntegreerde aanpak van biodiversiteit en klimaatadaptatie en de vertaling daarvan naar concreet beheer, vergt deskundige inbreng.

 

In 2022 wordt het Groenbeleid 2021-2022 van Heiloo geactualiseerd. 

Gemeentebelangen Heiloo zal er op aandringen dat voor dit beleid de juiste expertise wordt ingezet en geborgd. Tevens zullen wij aandringen op een samenhangend en consistent beleid waarbij wordt voortgegaan op het plan om de groene ring om Heiloo, van het Heilooër Bos via de Neggen, Zandzoom, het Oosterbos en het Diegebied, verder aan te leggen en te versterken. 

 

terug