Wie zijn de raadsleden van Gemeentebelangen Heiloo ? 

 

Edith de Jong, Drs RBA

Sinds 1975 woon ik in Heiloo. Na een  onderbreking voor een studie Bedrijfseconomie in Amsterdam ben ik in 1994 weer in Heiloo gaan wonen. Wel heb ik altijd in Amsterdam gewerkt. Voornamelijk in de financiële wereld. Eerst als marketeer en marktonderzoeker en later, na mijn opleiding tot register beleggingsanalist (VBA) en financieel analist, als vermogensbeheerder. Vanaf 1996 heb ik uiteenlopende managementfuncties bekleed in het finance en ICT werkveld.

 

Hoewel politiek niet echt mijn ‘ding’ is, ben ik wel degelijk maatschappelijk betrokken. Sinds 1990 heb ik verschillende bestuursfuncties vervuld bij belangenorganisaties zoals Mama Cash, Blijf van m’n Lijf, Heel de Buurt (Bijlmer), Amsterdams Steunpunt Wonen, Provinciaal Steunpunt Pyloon, IIAV dat inmiddels Atria heet en een vreemde eend in deze bijt, Artemis, een opleidingsinstituut voor mode en interieur. Op dit moment ben ik onder meer voorzitter van de RvT van Dieren Opvang Amsterdam.

 

Het boeiende van al deze functies voor mij is de uitwisseling tussen verschillende werelden waarbij je elkaar over en weer een stap verder helpt. Mijn blik op de maatschappij is verruimd doordat ik veel verschillende mensen en culturen heb leren kennen én veel verschillende kanten van de overheid heb kunnen ervaren. Anderen hebben op hun beurt kunnen profiteren van mijn kennis en ervaring uit het bedrijfsleven bij hun veranderingsprocessen, fusies en verkoop van bedrijfsactiviteiten.

 

Ik ben ook begaan met natuur en milieu. Aanvankelijk passief als lid van Landschap Noord Holland (1992), Natuurmonumenten en de Vogelbescherming, maar de laatste jaren steeds actiever naarmate Heiloo steeds meer natuur opoffert aan asfalt en stenen. Vanwege ambities die groter zijn dan haar competenties en haar financiële reserves. Heiloo stevent af op een financieel drama ten koste van natuur, milieu en de kwetsbare groepen in de samenleving.

 

We staan op een keerpunt. Als we niet nu het roer omgooien naar een duurzamer samenleving is het te laat. Nog 4 jaar dezelfde politiek betekent dat Nederland in 2050 niet energieneutraal zal zijn en dat we de doelstellingen van Parijs niet gaan halen. De provincie tornt nu al aan de afgesproken doelstellingen om de Metropool Regio Amsterdam ruim baan te geven.

 

De politiek kies jezelf, dus je kunt er ook zelf wat aan doen. Hier en nu. Vandaar mijn deelname aan Gemeentebelangen Heiloo.

  

terug

naar homepage