Energiebesparing

Verlagen energie behoefte  

 

Minder consumeren is de beste manier om de energiebehoefte te verlagen. Dat geldt voor alles; hoe minder we produceren, hoe minder energie we verbruiken. Dus minder productie van allerlei goederen -van auto's tot wegwerpbekers-, minder warmteproductie en minder mobiliteit.

Door het stimuleren van het gebruik de fiets en van schoon openbaar vervoer, en het ontmoedigen van autogebruik wil Gemeentebelangen Heiloo het gebruik van fossiele energie terugdringen. Aangezien de energie voor elektrische fietsen en auto's vaak ook met fossiele of biomassa energie is opgewekt, zien wij hierin niet direct dé oplossing. Een betere bereikbaarheid van het station, betere voorzieningen bij het station voor het fietsparkeren en meer prioriteit geven aan het langzaam verkeer –fietsers, scootmobielen- in de bebouwde kom, zien wij wel als belangrijke actiepunten. 

 

Isolatie van woningen, bedrijfspanden en sport- en cultuuraccommodaties is een eerste grote stap om het gebruik van (fossiele) energie terug te dringen. Heiloo telt veel oudere woningen. Deze isoleren en energiezuinig maken is een kostbare zaak. Bedragen van 20.000,- en meer per woning zijn geen uitzondering. Omdat oudere  woningen vaak ook goedkopere woningen zijn, wonen hier relatief veel mensen met een smalle beurs. Voor hen zijn energiemaatregelen te duur. Daardoor dreigt er een zogeheten energiekloof.

Gemeentebelangen Heiloo vindt het een taak van de gemeente om te voorkomen dat er een energiekloof gaat ontstaan. De energietransitie zou juist aangegrepen moeten worden om (groepen) mensen bij elkaar te brengen en aanwezige kloven in de samenleving te dichten. Het gaat om het bevorderen van een gezamenlijke en eerlijke energietransitie en hiervoor is een gerichte subsidiëring en ondersteuning van cruciaal belang.

 

terug