Financiën

Voor  tering naar de nering zetten

 

Speerpunten:

  • geen nieuwe leningen meer aangaan én terugbrengen van de meer dan 50 miljoen schuld die Heiloo heeft opgebouwd; niet klaplopen op toekomstige generaties.
  • vergroten van de algemene reserves onder meer om de nu al te voorziene toename aan zorgkosten -vanwege de vergrijzing- en wateroverlast -vanwege de klimaatverandering-  op te vangen.
  • geen Afslag A9 want met een totale reserve van zo’n €23 miljoen en verwachte uitgaven voor de afslag en daarvoor noodzakelijke verkeersaanpassingen van bijna €40 miljoen, stevent Heiloo af op een onverantwoord groot tekort van ruim €17 miljoen.
  • geen verlieslatende projecten; projecten die meer dan 1 miljoen verlies opleveren hertoetsten op hun algemeen maatschappelijk belang.
  • oormerken budgetten voor het sociaal domein en de budgetten voor onder meer zorg en welzijn en maatschappelijke ondersteuning ook daadwerkelijk besteden aan datgene waar ze voor bedoeld zijn;  niet overhevelen naar het grondbedrijf om de gaten daar  te dichten.
  • meer transparantie en betere, tijdiger informatie over de gemeentefinanciën en financiële risico’s

 

terug