Gemeenteraadsvergadering 10 december 2018

Wat heeft Gemeentebelangen Heiloo voor u gedaan?

 

Op de agenda stonden geen bespreek/beslisdocumenten.

 

Agendapunten

. GBH Motie Vergoeding Dierenartsen:                  verworpen; voor GBH, Heiloo Lokaal, D66 en PvdA

 

GBH Motie Vergoeding Dierenartskosten voor noodhulp aan wilde- en zwerfdieren.

Elke gemeente heeft de wettelijke zorgplicht voor dieren; verwaarloosde huisdieren, wilde dieren en zwerfdieren. Daarom is in de nota Dierenwelzijn 2014 -2017, vastgesteld op 3 februari 2014, een regeling getroffen voor de kosten die de Dierenambulance en de Dierenbescherming maken.

Logischerwijs zouden dan ook de kosten -die dierenartsen aantoonbaar hebben gemaakt en niet kunnen declareren- voor toegediende middelen en handelingen bij wilde dieren en zwerfdieren door de gemeente vergoed dienen te worden.

Dit blijkt in Heiloo niet altijd het geval. Gemeentebelangen Heiloo heeft 3 dierenartsen benaderd.

Van éen praktijk hoorden we dat dierenartsen de kosten niet kunnen declareren bij de Dierenambulance, maar de dierenambulance wel 1 a 2 keer per maand een dier komt brengen, hetgeen gauw op 60 a 80 euro per maand komt.  In geval van een aanrijding zijn de kosten hoger. De totale kosten per jaar zijn 1000- 1200 euro. 

Een andere praktijk vertelde dat een  juiste kostenschatting moeilijk is gezien het wisselende aanbod en het verschil in ingrepen. Voor een asieldier kan de dierenarts 65% van de kosten declareren bij het asiel. Voor niet-asieldieren  kan de dierenarts deze kosten nergens declareren. Deze praktijk schat de kosten op jaarbasis rond de  €3750,=  .

In Alkmaar is 1 grote dierenartsenpraktijk al gestopt met de opname van wilde dieren en zwerfdieren vanwege de kosten die ze voor hun eigen rekening moeten nemen.  Daarmee verschuift de druk naar de andere praktijken.

Om dat te voorkomen heeft de gemeenteraad van Alkmaar op 5 november een motie aangenomen met de strekking dat de gemeente de kosten voor noodhulp aan zwerf- en wilde dieren vergoed, die een dierenarts nergens anders kan declareren. Gemeentebelangen Heiloo heeft een motie van gelijke strekking ingediend.

Tevens heeft Gemeentebelangen Heiloo de portefeuillehouder gevraagd om de nota Dierenwelzijn 2014 – 2017 vóór 1 juli te actualiseren, waarbij wordt geborgd dat de gemeente de kosten voor noodhulp aan zwerf- en wilde dieren zal vergoeden aan dierenartsen, indien zij deze kosten niet elders kunnen declareren.

 

naar homepage