Gezonde Leefomgeving

Iedereen heeft recht op schone lucht

 

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat fijnstof, en met name ultrafijnstof, een sluipmoordenaar is, waaraan jaarlijks 7000 tot 12000 Nederlanders vroegtijdig sterven. Heiloo ligt onder de rook van Tata Steel, onder de aanvliegroute van Schiphol en binnen de strook vervuilde lucht van de A9, die zich in de spits tot ver over de dorpskern uitstrekt.

Gemeentebelangen Heiloo is voor de krimp van Schiphol. Schiphol is geen banenmotor die de economie stimuleert; de economie stimuleert Schiphol. Vanwege de vervuiling en de vlieghinder blijft Gemeentebelangen Heiloo tegen meer vluchten van en naar Schiphol dan de milieuvergunning toestaat (400.000 per jaar), tegen nachtvluchten en blijven we pleiten voor hoger aanvliegen, schonere brandstof en minder lawaaiige vliegtuigen.

De Aansluiting A9 verlegt de verkeersstromen die nu langs Heiloo lopen naar een route door Heiloo. Onderzoek heeft aangetoond dat de afslag tot 28% meer verkeer door de dorpskern van Heiloo zal leiden en dus ook tot veel meer uitstoot van schadelijke stoffen. Mede daarom is Gemeentebelangen Heiloo tegen de  Aansluiting A9. 

 

Op de website van Luchtmeetnet kleurt Heiloo te vaak geel –matige luchtkwaliteit- en langs de A9 zelfs oranje –onvoldoende luchtkwaliteit- vanwege de uitstoot van het verkeer. Uitstoot die bestaat uit stikstof, PAK’s (vooral uit diesels) en bandenslijtsel, dat de grootste bron van microplastics in Nederland is. In Heiloo liggen meerdere scholen aan drukke doorgaande autowegen en dat is niet de meest gezonde locatie. Het terugdringen van schadelijke uitstoot bevordert niet alleen een gezondere leef- en leeromgeving, maar draagt ook bij aan de klimaatdoelen.

Het monitoren van de luchtkwaliteit in Heiloo, speciaal bij scholen, is iets waar Gemeentebelangen Heiloo al jaren voor ijvert en blijft ijveren. Het ontmoedigen van (fossiel) gemotoriseerd verkeer en het stimuleren van de fiets en het openbaar vervoer blijven actiepunten. Net als het dichter bij het werk gaan wonen of het werk dichter naar de woonplaats te brengen en natuurlijk meer thuiswerken. Bouwen voor de overloop van Amsterdam die in Amsterdam blijft werken, levert onnodig veel meer forenzenverkeer op.

Waarom met de huidige klimaatdoelen voor ogen nog langer inzetten op de oude economie ten koste van mens en milieu? 

 

terug