Impuls Biodiversiteit

Verbeteren, versterken en herstellen van de biodiversiteit

 

In één generatie, de onze, is in ons land 75% van de biomassa aan insecten verdwenen. De sterk afgenomen biodiversiteit, meest geïllustreerd met de terugloop van de bijenstand, is een alarmerende ontwikkeling die niet alleen doorwerkt in de gehele dierlijke voedselketen, maar ook in onze eigen landbouw. In Heiloo is in de afgelopen 10 jaar enorm bezuinigd op de gemeentelijke groenvoorziening. Ruim 5 hectare aan gemeentegroen is omgezet in gras, een oppervlak van acht voetbalvelden! Gras dat vrijwel geen enkele ecologische waarde
heeft en nauwelijks bijdraagt aan een betere biodiversiteit. 

Gemeentebelangen Heiloo heeft in de afgelopen 4 jaar met klem gepleit voor :

  • het omzetten van gras naar plantsoen met bloeiende bij- en vlindervriendelijke struiken en bomen,
  • een verantwoord maaibeleid met ruimte voor ruige vegetatie,
  • een bomenbeleid incl. invoering verplichte kapvergunning,
  • de invoering van de Gedragscode Soortenbescherming,
  • een verbod op milieu onvriendelijke bestrijdingsmiddelen
  • het aanleggen, versterken en herstellen van de ecologische verbindingszones binnen Heiloo en tussen Heiloo en het landelijke gebied. Dit zullen we onverminderd blijven doen!

 

Speerpunt voor Gemeentebelangen Heiloo is het realiseren en versterken van de “groene zone” om Heiloo, vanaf het Heilooer Bos via de Neggen en de Zandzoom naar het Oosterbos, conform het Groenbeleidsplan 2012-2022.


Daarnaast wil Gemeentebelangen Heiloo kleinschalige groene (buurt)projecten stimuleren. Niet alleen de gemeente, maar ook particulieren en bedrijven kunnen hun tuinen dier- en milieuvriendelijker inrichten. Stenen er uit, groen er in. Gemeentebelangen Heiloo steunt de actie Steenbreek en andere initiatieven om daken, gevels, parkeerplaatsen en tuinen te vergroenen. Gemeentebelangen Heiloo wil hier extra  (financiële) middelen voor beschikbaar stellen.

 

terug