Minder asfalt

Niet nog meer asfalt 

 

Dat meer asfalt niet tot betere doorstroming leidt, is een al jaren bekende wet in de verkeerskunde (de Braess paradox uit 1968). Uit onderzoek door de Provincie NH blijkt dat ook de Aansluiting A9 niet tot minder, maar juist méér verkeer door de dorpskern zal leiden. De aanzuigende werking van de aansluiting zal leiden tot 28% meer verkeer door de Stationsweg! Tot nu toe heeft de gemeente Heiloo geen oplossing voor al het verkeer dat er -vanwege de Aansluiting A9 en de nieuwbouw- bij komt op de oost-west verbindingen. Een extra ringweg van de Vennewatersweg achter de Neggen langs naar de Zeeweg is geen optie; nog meer stikstof uitstoot zo dicht bij Natura2000 gebied zal wettelijk niet zijn toegestaan.

Gemeentebelangen Heiloo vraagt de gemeente Heiloo al 4 jaar om inzicht te geven in de verkeersontwikkeling zónder Aansluiting A9. Een logische en actuele vraag, temeer omdat de Raad van State in 2019 een streep heeft gehaald door het Bestemmingsplan voor de Aansluiting A9. De Raad van State heeft in 2021 vervolgens ook een streep door het Bestemmingsplan Zandzoom gehaald, omdat de gemeente Heiloo dit inzicht in de
verkeersontwikkeling nog steeds niet geboden heeft! 

Gemeentebelangen Heiloo stelt dat zowel de Aansluiting A9 als de nieuwbouw in Zandzoom niet mogelijk zijn, simpelweg omdat de oude dorpskern het extra verkeer, en de Natura2000 gebieden de extra stikstof, niet aankunnen. De combinatie van deze twee plannen is meer dan Heiloo aan kan. Niet alles kan overal! Het scenario “geen Aansluiting A9, beperkte nieuwbouw en doortrekken van de groene zone om Heiloo“ verdient een serieuze uitwerking, omdat alleen dan een verantwoorde afweging kan worden gemaakt tussen investeren in meer asfalt of in maatschappelijk wenselijker en noodzakelijker zaken. Het Verkeersplan Heiloo dient te worden herijkt met als belangrijkste uitgangspunten veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.


Het open landschap en het groene karakter van Heiloo nodigen uit tot recreatie. De gemeente Heiloo wil het Heilooer Die gebied oost van de A9 hiervoor ontsluiten door middel van een fietsverbinding vanaf de Lagelaan rechtdoor naar Akersloot. Dwars door het kwetsbare weidevogelgebied. Ook kanoverhuur wordt genoemd en Stichting Oer IJ wil graag een uitkijktoren in het gebied. 

Het Heilooër Die gebied mag van Gemeentebelangen Heiloo niet verder onder druk gezet worden. Het moet in alle rust behouden blijven met oog op de biodiversiteit. Temeer omdat er voor de Aansluiting A9 al 17 hectare van afgeknabbeld dreigt te worden, zonder adequate natuurcompensatie. Een nieuwe fietsverbinding dwars door het resterende stuk leidt tot nog meer verstoring van de weidevogels en andere kwetsbare en beschermde soorten. Dat geldt ook voor de uitkijktoren. Aan de westzijde van de A9, in het Oosterbos, is overigens al decennia lang een uitkijkpunt. Gemeentebelangen Heiloo vindt een extra attractie in het weidevogelgebied absoluut niet nodig en niet wenselijk.

 

terug