Onderwijs, cultuur & sport

Voor een gezonde geest in een gezond lichaam

 

Speerpunten:

  • voorkomen van uitval en uitsluiting van onderwijs omdat ieder kind recht heeft op onderwijs.
  • bevorderen van voor- en naschoolse opvang en extra taallessen zodat alle kinderen een eerlijke kans krijgen om in onze samenleving goed te kunnen functioneren.
  • onderwijs gaat verder dan de schoolbanken, het gaat ook over toegang tot sport, cultuur, zwemonderwijs, natuur, burger-schapsvorming en integratie.
  • een bruisend en vitaal verenigingsleven zijn van essentieel belang voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en daarom moeten de sport-, kunst- & culturele voorzieningen op peil blijven
  • sport, culturele en andere voorzieningen dienen voor iedere Heilooer zowel fysiek (door bouwtechnische aanpassingen)  als financieel (met een sport- of cultuurpas) toegankelijk te zijn.
  • meer samenwerking en uitwisseling tussen de diverse verenigingen op gebied van kunst, cultuur en sport enerzijds en het jongeren- en ouderenwerk anderzijds.
  • handhaven en stabiliseren van subsidies aan instellingen en verenigingen over langere perioden om de exploitatie haalbaar en betaalbaar houden

 

terug