Actueel

Gemeentebelangen Heiloo spreekt in bij de Gemeenteraadsvergadering over de Woonvisie Heiloo

5 februari 2018

 

Visie van Gemeentebelangen Heiloo op de Woonvisie Heiloo

 

In het onderzoek voor het Regionaal Actie Plan Wonen, dat de STEC Groep begin 2017 voor de regio Alkmaar heeft gedaan, staat een aantal hele duidelijke adviezen:

  • bouw voor de actuele regionale vraag
  • versterk de woningmarktsegmenten waar een tekort aan is
  • breid in, breid niet uit. 

 

Over de vraagkant zegt het Stec onderzoek dat:

  • het aantal gezinnen en stellen tot 35 jaar tot 2025 met 23% zal afnemen en dat
  • het aantal alleenstaanden en vooral 75 plussers, ook vaak alleenstaand,  met ruim 80% zal toenemen!

Dus zal de actuele regionale behoefte aan nog meer eengezinswoningen dalen en zal de behoefte aan woningen voor alleenstaanden en ouderen fors stijgen. De Stec Groep zegt daarom letterlijk: Duurzaam en levensloopbestendig bouwen en renoveren is een belangrijk regionaal beleidskader.

 

Dan over de aanbodkant:

In 2016 heeft de PvdA onderzoek gedaan naar de samenstelling van de woningvoorraad binnen BUCH.  Daaruit blijkt dat tussen 2010 en 2014 het aandeel van dure eengezinswoningen met ruim 20% is gestegen terwijl  het aandeel  sociale woningen (koop en huur) met 21% is gedaald.  Dat is het gevolg van verkoop van huurwoningen door Woningcorporaties en door stijgende huizenprijzen al of niet na woningverbetering  terwijl er onvoldoende wordt bijgebouwd.

In Heiloo nam in die periode het aantal goedkope sociale  huurwoningen af met 64 en het aantal betaalbare huurwoningen met 175! Bij elkaar 239 sociale huurwoningen minder!

 

De conclusie is helder: het gat tussen vraag en aanbod van sociale, betaalbare, koop en huurwoningen is steeds groter geworden.

 

Maar wat doet de gemeente Heiloo? Heiloo bouwt dure eengezinswoningen in een nieuwbouwwijk die niet voorziet in de groei van de autonome bevolking voor mensen van buiten de regio!  Zandzoom. Heiloo wil zelfs 630  woningen meer bouwen dan de vraag groot is.

De gemeente Heiloo creëert een mismatch op de woningmarkt; zowel kwalitatief als kwantitatief.  Alleen om meer geld binnen te harken ter compensatie van de verliezen op  grote projecten  zoals afslag A9, bedrijventerrein Boekelermeer en de wijken Zandzoom en Zuiderloo.

 

En nu wil Heiloo ook nog de Woonvisie 40-30-30 afschaffen!?

Gemeentebelangen vindt dit niet verantwoord en volstrekt onacceptabel.  

De woonvisie moet niet alleen gehandhaafd worden, er moet zelfs een inhaalslag gepleegd gezien de  prognoses.

Ook jongeren, starters, senioren en mensen met een kleinere beurs moeten prettig in hun eigen dorp kunnen blijven wonen 

 

Bouw meer betaalbare, levensloopbestendige woningen voor senioren zodat ze niet veel te lang in een te grote eengezinswoning moeten blijven wonen.

Bouw betaalbare kleinschalige woonprojecten,  liefst projecten waar oud en jong, mensen met en mensen zonder beperking naast elkaar kunnen wonen.

 

Doe wat aan die grote actuele vraag van Heilooers!  

 

naar homepage