Gemeentebelangen Heiloo spreekt in bij de Commissie Openbare Ruimte

over het Verkeersbeleid 2018 - 2030

14 februari 2018

 

Naar de prullenbak en niet meer recyclen!

 

 

Geachte voorzitter,

Geachte dames en heren,

 

Gemeentebelangen Heiloo staat voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo. Het voorliggende Verkeersplan voldoet aan geen van deze drie punten.

 

Wat het sociale aspect betreft, wij betreuren het dat de aanleg van de aansluiting A9 als keihard uitgangspunt is genomen voor dit Verkeersplan. Juist om die aansluiting te financieren wordt er een enorme claim gelegd op de inwoners van Heiloo. Niet alleen worden er andere en duurdere huizen gebouwd dan waar de Heilooers behoefte aan hebben, ook zal er nog jarenlang moeten worden bezuinigd op voorzieningen. Heilooers zullen nog 30 jaar lang de buikriem aan moeten trekken! En het zullen juist de sociaal zwakkeren zijn die de rekening mogen betalen. Dat mag niet!

 

Over het groen zullen meerdere insprekers het hebben. Gemeentebelangen Heiloo is voor het behoud en het beschermen van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Het is niet alleen het gebied ten oosten van de A9, uniek en kwetsbaar weidevogelgebied en het laatste stukje Oer IJ dat wordt opgeofferd, het is vooral ook de dreiging van een westelijke randweg door de Neggen nu steeds duidelijker wordt dat er geen oplossing is om al het verkeer door de dorpskern te leiden. Wij willen onze groene longen niet opofferen voor nog meer verkeer!

 

Duurzaamheid, tot slot. Wie nu nog geloofd dat de aansluiting A9 tot minder autokilometers leidt is wel heel erg naïef.  Enerzijds leidt de aansluiting A9 tot meer autokilometers omdat de nieuwbouw die nodig is om die aansluiting te financieren vooral nog meer forensen aantrekt en dus nog meer woon-werk verkeer zal genereren. Anderzijds omdat door alle verkeersmaatregelen in Heiloo IEDEREEN dagelijks kilometers moet omrijden. Gemeentebelangen Heiloo wil eerst wel eens het effect op het aantal autokilometers zien van het afsluiten van de Stationsweg, Kerkelaan en Zevenhuizerlaan voor 2-richtingsverkeer.  Daarbij, dit Verkeersplan maakt het station vrijwel onbereikbaar. Terwijl juist het gebruik van schoon OV zoals de trein de hoogste prioriteit moet krijgen.  Iedereen weet dat meer asfalt geen structurele en geen duurzame oplossing is.

Gemeentebelangen Heiloo zal iedere kans aangrijpen om dit volstrekt verkeerde Verkeersplan naar de prullenbak te verwijzen. Om het nooit meer te recyclen!

 

naar homepage