Gemeentebelangen Heiloo spreekt in bij de Gemeenteraadsvergadering 

over het Verkeersbeleid 2018 - 2030

5 maart 2018

 

Naar de prullenbak en niet meer recyclen!

 

 

Geachte voorzitter,

Geachte dames en heren,

 

Gemeentebelangen Heiloo staat voor een sociaal, groen en duurzaam Heiloo. Wij willen na 21 maart graag aan de slag om onze speerpunten te realiseren. Speerpunten zoals zorg op maat én in de buurt, goede en toegankelijke voorzieningen op gebied van onderwijs, sport, kunst en cultuur, bouwen voor de  actuele lokale woonbehoefte et cetera.

 

Daarvoor is geld nodig. Helaas lijkt het er op dat we na 21 maart met een failliete boedel zitten door maatschappelijk onverantwoord grote investeringen in infrastructuur die niet uit nieuwbouw gefinancierd blijken te kunnen worden.  

 

In onze optiek zijn er verkeerde keuzes gemaakt. En erger nog, nu dwingt dit gemeentebestuur ons door in te stemmen met dit Verkeersplan, om na 21 maart verder te gaan op de verkeerde weg.

 

Door nu in te stemmen met het voorliggende Verkeersplan stemt u in met de Aansluiting A9 én met een terugvalscenario dat Heiloo in  tweeën deelt,  dat tot veel meer autokilometers leidt vanwege alle omrijden, dat het station en andere voorzieningen in de dorpskern moeilijker bereikbaar maakt en dat – dat is nog het ergste- niet gedragen wordt door de inwoners van Heiloo!

 

Eigenlijk zet u de inwoners van Heiloo doodleuk nog even buiten spel  door nu, nog geen drie weken voor de gemeenteraadsverkiezingen in te stemmen met dit Verkeersplan. Alle mooie beloftes over inspraak in uw verkiezingsprogramma’s ten spijt. Inspraak blijkt zo opnieuw een wassen neus!

 

Dit Verkeersplan blijkt vooral bedoeld om de Aansluiting A9 door te drukken. Gemeentebelangen Heiloo zou het Verkeersplan onderdeel willen maken van een meer omvattend plan om te komen tot duurzame mobiliteit. Een meer omvattend plan met meer aandacht voor andere, schonere middelen van vervoer zoals OV en de fiets. Maar ook combineren van vervoersstromen, thuiswerken, noem maar op!

 

Een plan met ook meer aandacht voor de maatschappelijke consequenties. In hoeverre mogen infrastructurele ontwikkelingen ten koste gaan van een gezonde lokale woningmarkt, een gezonde leefomgeving, van sociale voorzieningen of  van faciliteiten op gebied van onderwijs, sport , kunst en cultuur? Ten koste van ons welzijn? 

 

En een plan met meer aandacht voor de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Wij willen onze groene longen niet opofferen voor nog meer verkeer! Voor dit Verkeersplan worden grote offers gebracht –weidevogelnatuur- en er is zelfs nog geen luchtkwaliteitsmeting gedaan!

 

Gemeentebelangen Heiloo zal dan ook iedere kans aangrijpen om dit “Eenrichtingsverkeersplan” naar de prullenbak te verwijzen. Om het nooit meer te recyclen!

 

naar homepage