Wie zijn de raadsleden van Gemeentebelangen Heiloo ? 

 

Peter Rood

Samen met Marga woon ik nu zo’n 2 jaar in Heiloo. Ik ben geboren in Amsterdam in 1956. Mijn jeugd heb ik daar dan ook doorgebracht. Na de HAVO ben ik gaan werken bij het GAK. Na het behalen van de certificaten pd-boekhouden en MBA heb ik een aantal jaren achterstallige premies ingevorderd; ik hield mij bezig met beslaglegging, faillissementen en onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

 

Na 15 jaar heb ik de overstap gemaakt naar de ICT. Daarvoor heb ik het AMBI basis-diploma behaald en tal van andere certificaten, waaronder T-map Next Manager. In de loop der jaren heb diverse functies gehad in de ICT, waaronder informatie-analist en applicatiebeheerder. Nu ben ik ketentestcoördinator. In die functie heb ik de leiding over een team ketentesters bij het UWV. Ik houd mij onder andere bezig met het organiseren van ketentesten tussen het UWV en andere overheidsbedrijven.

 

Na de geboorte van mijn zoon zijn wij verhuisd naar Purmerend. Daar ben ik begonnen met mijn grote hobby, het maken van fietstochten. Op de fiets door de polders rond Purmerend. Daar heb ik geleerd hoe belangrijk de groene ruimte is. De rust, de horizon, de boompartijen. Later trainde ik samen met Robert, mijn zoon, steeds langere afstanden. We gingen op fietsvakantie, eerst in Nederland, met 2 tasjes achterop, van Pieterburen naar Maastricht en weer terug. Daar heb ik gezien hoe mooi Nederland is. Maar ik heb ook gezien dat onze natuur vooral bestaat uit kleine postzegeltjes in een land met veel bebouwing. We hebben ook vele fietstochten gemaakt buiten Nederland, over de Alpen naar Rome, van Dublin via London Derry  naar Belfast, een rondje Denemarken, van Bazel naar huis en zo verder.

 

In 2014 ben ik lid geworden van de Partij voor de Dieren. Het gedachtegoed van de PvdD spreekt mij bijzonder aan omdat zij als enige partij hardop zegt dat de ongebreidelde economische groei geen houdbare zaak is. Onze planeet kan dat niet aan. Het is ook de enige partij die mededogen als een van de uitgangspunten voor haar programma heeft gekozen.

 

In 2016 ben ik samen met mijn partner Marga verhuisd van Santpoord-Noord naar Heiloo. Hier heb ik aansluiting gevonden bij het Groen Platform Heiloo. Een groep mensen die opkomt voor de belangen van natuur, milieu en de dieren, bijvoorbeeld de weidevogels die in het gedrang komen door de aanleg van de afslag A9 en dat terwijl de biodiversiteit in Nederland zo zwaar onder druk staat. Met een aantal van deze mensen heb ik aan de wieg gestaan van Gemeentebelangen Heiloo.

Gemeentebelangen Heiloo stelt welzijn boven welvaart, komt op voor de belangen van natuur en milieu en komt op voor de belangen van alle inwoners van Heiloo. Kernwaarden waar ik volledig achter sta.

 

naar linkedin 

terug

naar homepage