Verkeer

Voor  duurzame mobiliteit

 

Speerpunten: 

  • herijken van het Verkeersplan Heiloo met als belangrijkste uitgangspunten veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.
  • ontmoedigen van autogebruik en stimuleren van het gebruik van schoon openbaar vervoer en de fiets
  • betere bereikbaarheid van het station
  • betere voorzieningen bij het station voor parkeren en stallen van fietsen
  • prioriteit geven aan langzaam verkeer –fietsers, scootmobielen- in de bebouwde kom.
  • stimuleren overstap naar elektrisch (vracht) verkeer.
  • geen Afslag A9 omdat deze alleen al leidt tot 28% meer verkeer binnen de dorpskern en daarmee de huidige verkeersproblematiek in hoge mate zal verergeren.
  • geluidshinder A9 en spoor aanpakken waar nodig én wenselijk met geluidsschermen of –wallen.
  • vliegtuigoverlast verminderen door actieve én effectieve opstelling in de Omgevingsraad Schiphol.

 

terug