Wonen

Voorrang aan lokale woonbehoefte

 

Speerpunten:

  • jongeren, starters, senioren en mensen met een kleine beurs moeten prettig in Heiloo kunnen (blijven) wonen.
  • periodieke peiling lokale woonbehoefte is bepalend voor nieuwbouw.
  • een inhaalslag voor de sociale woningbouw, zowel koop als huur, omdat het aandeel sociale woningbouw in de totale woningvooraad sinds 2010 met 20% is gedaald.
  • inbreiden in plaats van uitbreiden; geen verdere aantasting van landelijk gebied
  • verbouwen in plaats van nieuwbouwen; ombouwen van leegstaande kantoor- en winkelpanden naar woningen.
  • anticiperen op klimaatveranderingen -meer regen, heftiger stormen-  door betere waterbergings- en waterafvoermogelijkheden.
  • anticiperen op het toenemend aantal senioren -die langer en veilig thuis willen blijven wonen- door voldoende levensloopbestendige woningen.
  • meer voorzieningen in de buurt om de buurt voor jong en oud aantrekkelijk, prettig en veilig te maken.
  • ruim baan voor bewonersinitiatieven op gebied van sociaal, groen en duurzaam.

 

terug