Zorg

Voor zorg op maat en in de buurt

 

Speerpunten: 

  • ontwikkelen van een zorgwijzer voor de best passende zorg.
  • kleinschalige woon- en zorginstellingen in de buurt om de mantelzorg en sociale netwerken zo min mogelijk te belasten met extra reistijd en/of autokilometers én ter voorkoming van vereenzaming door verlies van contact met sociaal netwerk.
  • het aantal dementerenden in Heiloo zal in 2040 verdubbeld zijn naar ruim 1200; Heiloo zal dementievriendelijk moeten worden en passende psychisch/geriatrische zorg in de buurt moeten bieden.
  • actief jongerenwerk gericht op sociale en creatieve ontwikkeling vanuit een eigen plek voor jongeren in de wijk.
  • vaststellen van zorgindicatie door deskundige wijkteams bestaande uit wijkverpleegkundige, HBO Verpleegkundige of SP verpleegkundige, eventueel in samenwerking met de huisarts.
  • gemeenteambtenaren, die daar niet speciaal voor opgeleid zijn, mogen geen medische gegevens inzien, laat staan beoordelen.
  • bezuinigingen van de gemeente mogen niet leiden tot slechtere werkomstandigheden en banenverlies bij zorghulpverleners met slechtere zorg tot uiteindelijk gevolg.
  • een passend vrijwilligersbeid ter ondersteuning van al die geweldige vrijwilligers die bijdragen aan de participatiemaatschappij.

 

terug