Wie zijn de kandidaten van Gemeentebelangen Heiloo ? 

 

Katinka Slump, Mr.

Dankzij onze 5 kinderen, de laatsten een tweeling, zijn wij na onze verhuizing naar Heiloo in 1998 razendsnel geïntegreerd. Vanuit Rotterdam was dit ‘dorp in het groen’ een warm bad. Actieve sportclubs, Timmerdorp, het Baafje en kilometers speeltuin langs de zee op het strand en in de duinen. We voelden ons bevoorrecht.

Al kort na mijn komst werd ik politiek actief omdat er grote problemen waren met de onderwijshuisvesting van de basisscholen. 

Met enkele ouders wisten we meer dan honderd ouders van verschillende basisscholen te mobiliseren en hebben we jarenlang hard gestreden voor betere schoolgebouwen. Als je door het dorp fietst is het resultaat nog steeds te zien. Ik bewaar aan die periode goede herinneringen omdat het mogelijk bleek om in samenwerking met ouders, leerkrachten en de gemeenteraad daadwerkelijk een structurele verbetering in gang te zetten waar duizenden kinderen van profiteren.

 

De komst naar Heiloo betekende ook een omslag in mijn carrière. Sinds mijn studie rechten heb ik mij als advocaat en later docent aan de Erasmus Universiteit voornamelijk bezig gehouden met het ondernemingsrecht. De problematiek rond de onderwijshuisvesting, die niet alleen in Heiloo maar ook elders in het land een hot item was, gaf mij het inzicht dat de positie van de ouder en de leerling in het onderwijs zeer kwetsbaar is. Rechten hebben leerlingen, ouders en studenten niet en dit heeft vooral gevolgen voor kwetsbare groepen leerlingen en studenten. Voor die groepen zet ik mij nu in als adviseur van hun organisaties en in hun belang ben ik intensief betrokken bij de politieke lobby voor kinderrechten, in het bijzonder het recht op onderwijs voor ieder kind.

.

Vanuit de problematiek die in het onderwijs speelt ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van passend onderwijs maar ook bij de transitie van de jeugdhulpverlening naar de gemeente. Ik zie veel gemeenten worstelen met hun ‘sociale gezicht’ nu veel taken op hun bordje worden geschoven terwijl bij velen van hen de instrumenten voor succesvol presteren (nog) ontbreken. Ik hoop nu mijn kennis en ervaring via een sociale partij in de gemeenteraad, ook in mijn eigen gemeente te kunnen inzetten.

 

Uit mijn tijd als advocaat onderwijsrecht in Alkmaar beschik ik over een groot netwerk in de regio. Gedurende 6 jaar maakte ik deel uit van de MR van het Jac P. Thijse College en de GMR van haar schoolbestuur het SVOK. Heiloo is voor het voortgezet onderwijs voornamelijk afhankelijk van de schoolbesturen in de regio maar kan niet heen om een eigen verantwoordelijkheid in deze. Daarbij hoort ook een passend aanbod onderwijs en de juiste ondersteuning en jeughulp/jeugdzorg voor kinderen. Voor dit laatste heeft de gemeente, naast de scholen, rechtstreeks een eigen verantwoordelijkheid. Het is essentieel dat ouders een aanspreekpunt hebben, vooral wanneer zich problemen voordoen, opdat zij door de gemeente worden gehoord. Die rol zou ik graag vervullen. 

 

terug naar onze kandidaten

terug naar fractie