Wie zijn de commissieleden van Gemeentebelangen Heiloo ? 

 

Menno Oldenhof  

Op dit moment geef ik les op het ROC Kop van Noord-Holland als docent burgerschap, keuzedelen en vakspecifieke vakken. Daarnaast ben ik actief binnen werknemersvakbond FNV als vertegenwoordiger van FNV Jong in het ledenparlement. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness, wandelvierdaagsen en wielrennen.

Door mijn enthousiasme en doorzettingsvermogen lukt het mij om samen met diverse groepen mensen met verschillende ideeën, opvattingen en standpunten tot gedeelde acties en beleid te komen, waar een overgrote meerderheid achter kan staan. Door het oprichten en participeren in verschillende organisaties en verenigingen heb ik kennis en vaardigheden opgedaan die handig zijn bij het in kaart brengen van problemen, het benaderen van problemen aan de hand van verschillende perspectieven en het kiezen voor gezamenlijke oplossingsrichtingen.

 

Politiek heb ik altijd al leuk en interessant gevonden. Het opkomen voor belangen en meningen van diverse groepen en individuen begon bij mij tijdens mijn studietijd op het MBO en later op het HBO. Het eerste jaar tijdens mijn opleiding op het MBO werd ik lid van de studentenraad, het tweede jaar werd ik voorzitter en het laatste jaar werd ik vice-voorzitter van de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs). Door deze stappen te maken leerde ik al snel nieuwe werelden kennen die de belangen en meningen van 'gewone' studenten mijn inziens te weinig meenamen in de besluitvorming. Dit heeft mij altijd gemotiveerd om zoveel mogelijk met zoveel verschillende mensen in gesprek te gaan om een completer beeld te krijgen van wat er nu écht aan de hand is. Zo is het in de CMR (Centrale Medezeggenschapsraad) van de HvA (Hogeschool van Amsterdam) gelukt om, een paar jaar geleden als voorzitter van de raad, samen te komen tot een grondige evaluatie van de samenwerking tussen de HvA en de UvA (Universiteit van Amsterdam). Het met elkaar stellen en beantwoorden van vragen die niet aan de orde zijn gekomen, drijft mij als mens, docent en als vertegenwoordiger.

 

naar linkedin 

terug

naar homepage